Logo
Logo

Spelkulturföreningen Daaks Ord sysslar med rollspel och arrangerar spelkvällar flera gånger i veckan för de som är intresserade. Vi välkommnar även ickemedlemmar i spelandet och har som policy att låta nya personer testa på tre gånger utan att bli medlemmar.

Sedan ett par år har föreningen en permanent lokal på Björkvägen 21A i Skövde.

Besök vår Discord-kanal på https://discord.gg/GgjgcnR

Verksamhetsgrenar: Rollspel

Hemsida: http://www.daaksord.org

Antal medlemmar
2023: 27
2022: 32
2021: 27
Förtroendevalda 2023
Styrelse
Ordförande: Patrik Lindqvist
Kassör: Pontus Lidekil
Sekreterare: Karl Johansson
Ledamot: Hugo Carlsson
Ledamot: Mattis Hemå
Ledamot: Fredrik Eriksson
Suppleant: Alexander Wadenhed
Suppleant: Andreas Nilsson
Revisorer
Revisor: Joakim Vretlund
Valberedare
Valberedare: Anton Lindqvist