Klubb Spelkällan

Klubb Spelkällan är en Sverokförening vars huvudsakliga syfte går ut på att bedriva aktiv spelverksamhet för allmänheten!

Vi hyr en del utav Spelkällans i Luleås lokaler där vi verkar för att öka verksamheten inom Spelkultur i norrbotten!
Verksamhetsgrenar: Brädspel, Fantastik, Figurspel, Konvent, Kortspel, Rollspel, TV-spel, Östasiatisk populärkultur
Hemsida: http://www.spelkallan.se/klubb

Antal medlemmar

2019: 67
2018: 4

Förtroendevalda 2018

StyrelseOrdförande: Oskar VikströmKassör: Tobias LarssonSekreterare: Emil Johansson

RevisorerRevisor: Rasmus Wennberg

Årsmötesprotokoll

...