Logo
Logo

Klubb Spelkällan är en Sverokförening vars huvudsakliga syfte går ut på att bedriva aktiv spelverksamhet för allmänheten!

Verksamhetsgrenar: Brädspel, Kortspel, Rollspel, TV-spel, Östasiatisk populärkultur

Antal medlemmar
2023: 1
2022: 11
2021: 34
Förtroendevalda 2022
Styrelse
Ordförande: Carl-Philip Riggo
Kassör: Cerise Jernunger
Sekreterare: Oskar Vikström
Revisorer
Revisor: Rasmus Wennberg