Logo
Logo

Klubb Spelkällan är en Sverokförening vars huvudsakliga syfte går ut på att bedriva aktiv spelverksamhet för allmänheten!

Verksamhetsgrenar: Brädspel, Kortspel, Rollspel, TV-spel, Östasiatisk populärkultur

Antal medlemmar
2024: 6
2023: 17
2022: 11
Förtroendevalda 2023
Styrelse
Ordförande: Carl-Philip Riggo
Kassör: Oskar Vikström
Sekreterare: Mattias Isaksson
Ledamot: Algot Hjelte Björkén
Ledamot: Anton Lindbäck
Revisorer
Revisor: Cerise Jernunger