Logo
Logo

Klubb Spelkällan är en Sverokförening vars huvudsakliga syfte går ut på att bedriva aktiv spelverksamhet för allmänheten!

Verksamhetsgrenar: Brädspel, Kortspel, Rollspel, TV-spel, Östasiatisk populärkultur

Antal medlemmar
2022: 9
2021: 34
2020: 81
Förtroendevalda 2021
Styrelse
Ordförande: Oskar Vikström
Kassör: Emil Jernunger
Sekreterare: Hedda Nooij
Ordförande: Oskar Vikström
Kassör: Emil Jernunger
Sekreterare: Hedda Nooij
Revisorer
Revisor: Rasmus Wennberg