Logo
Logo

Välkommen till Karlstad Spelkulturförening. Spel är kultur, denna förening främjar spelkultur av alla dess former.

Målet är att föreningen skall bli synonymt med spelkultur i Karlstad, men vi vill inte konkurrera ut andra föreningar. Tillsammans kan vi samarbeta för att skapa ett unikt spelkulturliv i vår fantastiska stad!

Vi finns på Facebook och Instagram!

https://www.facebook.com/Karlstadspelkulturforening
https://www.facebook.com/groups/karlstadspelkulturforening/
https://www.instagram.com/karlstadspelkulturforening/

Det ligger en årlig medlemsavgift på 200kr för medlemmar över 20 år.
Medlemsavgift för medlemmar 20 år eller yngre är 50kr.

Styrelsen 2024 består av:

* Joel Oredsson - Ordförande
* Max Jannborg - Kassör
* Glimon Lindh - Vice Ordförande
* Marcus Gustafsson - Ledamot
* Victor Pettersson - Ledamot
* David Gråbergs - Suppleant
* Ronja Skeppstedt - Suppleant

Sprid gärna ordet och bjud in folk ni tror är intresserade att vara med i föreningen!

Verksamhetsgrenar: Brädspel, Figurspel, Kortspel, Rollspel, TV-spel, Annat

Hemsida: https://www.facebook.com/Karlstadspelkulturforening

Antal medlemmar
2024: 57
2023: 53
2022: 38
Förtroendevalda 2023
Styrelse
Ordförande: Joel Oredsson
Kassör: Max Jannborg
Vice Ordförande: Glimon Lindh
Ledamot: Marcus Gustafsson
Ledamot: Victor Pettersson
Suppleant: Ronja Skeppstedt
Suppleant: David Gråbergs
Revisorer
Revisor: Sebastian Hardin
Valberedare
Valberedare: Caroline Eliasson
Valberedare: Jacklin Sajadi