Logo
Logo

Zorn Gamings syfte är att syssla med och öka intresset för gaming.

Verksamhetsgrenar: Cosplay, Datorspel, E-sport, Konvent, LAN, TV-spel, Östasiatisk populärkultur

Hemsida: https://discord.gg/bzxfwSB57c

Antal medlemmar
2023: 24
2022: 10