Logo
Logo

Bli medlem i Zorn Gaming 2024

Zorn Gaming är en lanförening vars syfte är att syssla med och öka intresset för lan och gaming.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.