Logo
Logo

Svenska Hobbyföreningen är en samlingsplats för arrangörer som vill skapa förändring. Vi har som vision att kombinera välgörenhet med människors hobbys. I denna förening har arrangörer chans att få stöd.

Verksamhetsgrenar: Airsoft, Konvent, Annat

Hemsida: http://thk.n.nu

Antal medlemmar
2022: 0
2020: 4
Förtroendevalda 2020
Styrelse
Ordförande: Vincent Rankila
Kassör: Torbjörn Widén Pauls
Sekreterare: Thilion Strömberg
Ledamot: Tobias Patrik Andréasson
Revisorer
Revisor: Steve Jonas Daniel Wiklund