Bli medlem i Malmö Figurspelsförening 2018

Välkommen till Malmö Figurspelsförening!

Vi spelar figurspel tisdagar 17:00 till 22:00 på Spelens Hus i Malmö. Spelens Hus hittar du på adressen Nobelvägen 145A, precis i korsningen Nobelvägen/Sallerupsvägen.
Gå med i föreningens FB-grupp för att lättare veta vilka tider medlemmarna är på Spelens hus och vad som spelas.
Gruppen: https://www.facebook.com/groups/119533825059989/
Våra medlemmar värnar om varandra och terrängen, medlemskap är ett krav för att använda bräden och terräng.

Medlemsavgift

Malmö Figurspelsförening har en medlemsavgift på 150 kronor.
För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 150 kronor till föreningens Plusgiro: 1725957-3

Ange ditt personnummer som meddelande.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2018. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.