Bli medlem i Game Jam Stockholm 2019

Game Jam Stockholm arrangerar speldesignträffar och andra närliggande aktiviteter.

Game Jam Stockholm organize game jams and other closely related events.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.