Bli medlem i Hällen Gaming 2019

Vi är en förening med tonvikt på att introducera ungdomar i rollspelande (mest D&D).

Information om medlemsavgift

Hällen Gaming har en medlemsavgift på 50 kr. För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 50 kr till följande bankkonto: 83279 694159671-7 eller swish. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

070 - 730 96 66

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.