Logo
Logo

Bli medlem i Hällen Gaming 2024

Vi är en förening med tonvikt på att introducera ungdomar i rollspelande (mest D&D).

Information om medlemsavgift

Hällen Gaming har en medlemsavgift. Avgiften är 50 kr/år för medlemmar till och med året de fyller 20 år. För övriga medlemmar är avgiften 200 kr/år från och med året de fyller 21.

För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in avgiften till följande bankgiro: 480-2625 Hällen Gaming eller Swish. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

070 - 591 12 11

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.