Bli medlem i Malmö e-sport 2020

Malmö e-sport har inte skrivit någon presentation ännu.

Information om medlemsavgift

Malmö e-sport har en medlemsavgift på 100 kr. För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in medlemsavgiften till föreningens plusgiro: 1697985-8 eller swishar till vårt swishnummer. Medlemsavgiften är 100 kr om du är under 25 och 250kr från det år du fyller 26 år. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

123 - 264 91 19

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.