Bli medlem i E.S.D 2019

Syfte är att finna vägar som hjälper ungdomar att utvecklas som e-sportsspelare och optimerar förutsättningarna för e-sportslagen. Förhoppningen är att bidra till sysselsättningsmöjligheter för ungdomarna i Dalarna. Och att kartlägga och inventera e-sportsmarknaden i Dalarna.

Information om medlemsavgift

E-sport Dalarna har en medlemsavgift på 50 kr. För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 50 kr till föreningens bankgiro: 5203-9633. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.