Bli medlem i MEGA 2019

MEGA är en ideell ungdomsförening med inriktning mot digitala spel. Föreningen har sitt säte och egen lokal i Malmö. Lokalen kallas för Spelens hus och finns på Nobelvägen 145A i Malmö.

Föreningen bedriver veckoaktiviteter på jämna torsdagar, ojämna fredagar och alla söndagar. På träffarna uppmuntrar vi till fritt spelande, men vi försöker även ha speciella teman exempelvis i samband med nya spännande speltitlar släpps.

MEGA arrangerar även spelhelger på Spelens hus, där Winter-een-mas-helgen i slutet av januari är en av de större. Aktiviteterna på Spelens hus är öppna för alla medlemmar.

Föreningen är också ofta ute på andras events och hjälper till med TV-spelsunderhållning. Under det senaste året har vi bland annat visat upp oss på tre Malmöfestivaler, vi har varit på Scifi-mässan och spelmusikkonserten Joystick. Behöver du hjälp med underhållning på ditt evenemang? Tveka inte att kontakta oss!

Vad kostar ett års medlemskap i MEGA?
Medlemmar till och med 18 år betalar 50 kr. Är du över 18 år kostar det 150 kr per år. Alla medlemmar registreras i avdelningen TNG.

Kontaktinformation MEGA

Organisationsnummer: 802447-5629
Plusgiro: 56 51 49-2
Besöksadress: Nobelvägen 145A
E-post: info@megasweden.se
Facebook: facebook.com/MEGAsweden.se
Twitter: twitter.com/megasweden

Styrelse: Linah B (ordförande), John Westlund (kassör), Alfredo Bettini (ledamot), Mariam B (ledamot), Sala A (ledamot), Mathias Eriksson (ledamot), Annie Hansen (ledamot) samt suppleanterna Albin Winqvist och Marlene Carlsson.

Information om medlemsavgift

MEGA har en medlemsavgift på 150 kr. För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 150 kr till föreningens plusgiro: 56 51 49-2. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.