Bli medlem i MEGA 2019

MEGA är en ideell ungdomsförening med inriktning mot digitala spel. Föreningen har sitt säte och egen lokal i Malmö. Lokalen kallas för Spelens hus och finns på Nobelvägen 145A i Malmö.

Föreningen bedriver veckoaktiviteter på jämna torsdagar och alla söndagar. På träffarna uppmuntrar vi till fritt spelande, men vi försöker även ha speciella teman exempelvis i samband med nya spännande speltitlar släpps.

MEGA arrangerar även spelhelger på Spelens hus, där Winter-een-mas-helgen i slutet av januari är en av de större. Aktiviteterna på Spelens hus är öppna för alla medlemmar.

Föreningen är också ofta ute på andras events och hjälper till med TV-spelsunderhållning. Under det senaste året har vi bland annat visat upp oss på tre Malmöfestivaler, vi har varit på Scifi-mässan och spelmusikkonserten Joystick. Behöver du hjälp med underhållning på ditt evenemang? Tveka inte att kontakta oss!

Vad kostar ett års medlemskap i MEGA?
Medlemmar till och med 18 år betalar 50 kr. Är du över 18 år kostar det 150 kr per år. Alla medlemmar registreras i avdelningen TNG.

Kontaktinformation MEGA

Organisationsnummer: 802447-5629
Plusgiro: 56 51 49-2
Besöksadress: Nobelvägen 145A
E-post: info@megasweden.se
Facebook: facebook.com/MEGAsweden.se
Twitter: twitter.com/megasweden

Styrelse: Linah B (ordförande), John Westlund (kassör), Alfredo Bettini (ledamot), Mariam B (ledamot), Sala Al-aboodi (ledamot), Elias Trulsson (ledamot), Annie Hansen (ledamot) samt suppleanterna Kristoffer Gniot och Marlene Carlsson.

Information om medlemsavgift

MEGA har en medlemsavgift på 150 kr. För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 150 kr till föreningens plusgiro: 56 51 49-2. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.