Bli medlem i ÖMF 2021

Med ett medlemskap i Mangaföreningen så kan du delta i alla aktiviteter som föreningen anordnar, du har rösträtt på våra årsmöten och kan bli vald till något förtroendeuppdrag. Ett medlemskap varar i ett år, från registrering tills nästa årsmöte, sedan måste man registrera sig igen.

Du ger även föreningen ett ekonomiskt stöd och ökar dess chans att överleva.

Medlemsavgiften är på 200 kronor.

Information om medlemsavgift

Medlemsavgiften kommer att gå på 200 kronor per år. Detta kan betalas direkt på Mangaföreninges lokal. Det kan även betalas via Swish. Då skriver medlemmen in sitt namn samt registreringsår. [NAMNÅÅÅÅ]

Ex: NicoleE2020

123 - 689 71 02

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2021. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.