Bli medlem i Nordskens Vänner 2020

Föreningen Nordskens vänner anordnar spelfestivalen Nordsken samt andra evenemang med Nordsken-anknytning.

Information om medlemsavgift

Medlemsavgiften är 50 kr per år. Alla som vill kan bli medlem, och du väljer själv hur mycket eller lite du vill engagera dig i föreningen.

Betalning:
50 kr till plusgiro 17 07 52 - 0
Märk betalningen med "medlemskap"

Välkommen att bli en del av Nordskens vänner!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.