Logo
Logo

Bli medlem i Möbius SOL 2023

Föreningen håller till i hus 18 på Polacksbacken. Av historiska skäl består vår medlemsbas till en stor del av matematik-, kemi- och fysikstudenter men alla är välkomna att bli medlemmar. Våra aktiviteter är främst spelkvällar (och -dagar) med brädspel men det är nästan alltid någon i huset som är sugen på att spela spel. SOLs spel består av fyra bokhyllor proppfulla med vanliga och ovanliga spel, dessa finner du i hus 18s gemensamma rum.

Gå med på vår mejllista på https://lists.uu.se/sympa/subscribe/moebiussol-stud

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.