Bli medlem i Tärningen Avgör 2019

Luleås största förening för roll- och figurspel! Vi har egen lokal på Porsön och arrangerar verksamhet i studiecirklar.

Information om medlemsavgift

Tärningen Avgör har en medlemsavgift på 100 kr. För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 100 kr till föreningens bankgiro: 5089-4229. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.