Logo
Logo

Bli medlem i Unionen 2023

Föreningen Unionen bildades 1999 genom en sammanslagning av åtta föreningar, varav den äldsta bildades 1991, och genom åren har fler föreningar tillkommit. Totalt har föreningen genom åren arrangerat (helt eller delvis) ett tjugotal konvent, ett tjugotal lajv samt haft tre olika spellokaler ett lajvcafé och ett lajvförråd, och hade som mest 800 medlemmar och aktiva representanter i såväl distrikts- som förbundsstyrelsen

Numera är medlemsbasen en smula föråldrad och hänger sig mest åt bräd- och figurspel, när vi inte arrangerar Incognicon förstås!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.