Bli medlem i Svenska Cosplayföreningen 2018

Svenska Cosplayföreningen vill sprida cosplay över hela Sverige och kommer att hålla workshops, meetups och mindre event lite här och var i Sverige.
Medlemmarna själva är också välkomna att styra upp dessa event.
Medlemsskapet är helt gratis!

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2018. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.