Bli medlem i Sävspel 2020

Sävspel bildades år 2000 under namnet Aerarium de Res Publica. Det var då en renodlad rollspelsförening med säte i Sävar. Föreningen omvandlades under hösten 2005 och bytte namn till Föreningen Interaktiv Historia i och med förberedelserna inför vårt projekt Sista Slaget – 200 år av fred i Sverige – Slaget vid Säfvar 1809. ”Sista Slaget” kulminerade i augusti 2009 när vårt stora reenactment gick av stapeln. Under 2016 så bröt sig Återskapandesektionen ut ur föreningen och föreningen bytte namn till Sävar 2000, senare under 2016 bytte föreningen namn igen och denna gång till Sävspel.

Föreningen har sedan den bildades årligen arrangerat Sävcon, ett rollspelskonvent för ungdomar i Sävar och Umeå. Detta kommer vi att fortsätta med även i framtiden.

Vi har fortfarande vårt säte i Sävar och från september 2006 till april 2019 så har vi haft ett kansli i Sävar. Nu hyr vi in oss i lokaler två dagar i veckan för vår regelbundna verksamhet.

Information om medlemsavgift

Sävspel har en medlemsavgift på 100kr för grundmedlemmar och 200kr för stödmedlemmar. Läs mer om våra medlemskap på vår hemsida. För att du ska bli medlem i föreningen krävs det alltså förutom att du skriver in dina uppgifter här dessutom att du betalar in 100kr eller 200kr till föreningens bankgiro (5573-8017) eller swish. Ange ditt fulla namn och födelseår som meddelande.

123 - 553 21 14

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.