Bli medlem i RELFA 2021

RELFA är en spelförening med säte i Falköping vars huvudsakliga fokus är att medlemmarna tillsammans skall utöva spelhobbyn.
RELFA har bland annat verksamhet inom brädspel, rollspel och lajv.

Som medlem i RELFA så går du med på att följa vårt policydokument som finns på följande länk: https://goo.gl/RKaHdm

Du går även med på att föreningen RELFA skickar e-post till dig samt att föreningen RELFA använder tjänsten Supertext för att skicka sms till dig.
Supertexts hemsida finns här: https://getsupertext.com/

Information om medlemsavgift

Medlemsavgiften ligger på 100 kr per person och år.
Efter registrering här är det bara att betala in era 100 kr var till BankGiro 106-8717 och skriva med att det är er medlemsavgift.
Det går också att betala för flera personer på en gång om ni skriver vilka det gäller.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2021. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.

Bli även medlem i en avdelning

Om du vill kan du även bli medlem i en av föreningens avdelningar.