Logo
Logo

Bli medlem i Weebklubben 2023

Weebklubben är en ungdomsklubb där vi kollar och eller spelar olika typer av Japansk media som anime, manga och dator- eller konsolspel, som Super Smash Brothers och andra spel med lokal multiplayer. Vi har möte en gång om veckan där vi typiskt kollar på en olika mängd avsnitt av anime följt av konsolspel under ett möte på ungefär 3 timmar. Klubben håller också LAN med oregelbunden frekvens med liknande aktiviteter. Klubben har en chattserver på chattjänsten Discord som är vårt främsta medel för att informera om klubbens olika aktiviteter och på chattservern diskuterar medlemmar också diverse aktiviteter relaterade till klubben för att klubbens aktiviteter och gemenskap inte ska vara exklusiv till mötena.

Weebklubben har främst medlemmar i gymnasieålder och är inriktad till dem men alla får självklart delta i klubben och dess aktiviteter. Weebklubben har totalt över 300 medlemmar på discord (discord.weebklubben.com) och utav dem kommer runt 15 varje veckomöte.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2023. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.