Logo
Logo

Bli medlem i QueerNördarna Stockholm 2022

QueerNördarna Stockholm är en avdelning i föreningen QueerNördarna, med fokus på att bedriva verksamhet och spelträffar i Stockholmsområdet.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2022. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.