Logo
Logo

Bli medlem i The Agency 2021

Föreningen The Agency jobbar för att minska ensamheten och öka den psykiska hälsan bland människor, bland annat unga som har intressen inom östasiatisk populärkulur, spel, cosplay och nördkultur.
Det gör vi genom att göra olika aktiviteter, erbjuda samtalsstöd och finnas på plats på olika evenemang.

Information om medlemsavgift

Medlemsavgiften för The Agency 2021 är 0 kr.
Det är gratis att vara medlem, du får rösta på årsmöte och påverka föreningen. Alla ska ha råd att vara med i The Agency.


Robin Hood-medlemskap 200 kr/år (OBS FRIVILLIGT)
Avgiften är frivillig för alla som har bättre ekonomiskt och vill stötta The Agency med pengar. Som tack får du en gåva och få stå med i vår Wall of Heroes

123 - 142 37 22

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2021. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.