Bli medlem i Dark Moon 2019

Vi är en nystartad förening med ett gäng i Stockholm som arbetar både enskilt och i grupp med konst och rollspel. Vi anordnar konvent.

Information om medlemsavgift

Dark moon ordnar grandiosa konvent och lajv. Brädspel och bas.

20 kr i medlemsavgift.

072 - 324 53 33

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.