Bli medlem i Typ En Förening 2020

Föreningens mål och syfte är att ge ungdomar en gemensam plattform där de kan träffas med ett gemensamt intresse för Lan och e-sport.
Alla är välkomna oavsett kön, etnicitet, sexuell läggning, allergier eller annan orsak som skulle kunna räknas upp.
Föreningen arbetar på ett stöttande och hjälpande sätt, vi använder oss mycket av boken “code of conduct” som respect all, compete har gett ut som handlar om hur man ska bete sig online och offline.

Information om medlemsavgift

Hej, Tack för att du har valt att bli medlem i Typ en Förening, du kan välja att betala 100 kr via bankgiro 5308-6559 eller via swish.

123 - 489 52 49

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.