Bli medlem i Stockholm Roleplaying Guild 2020

The Stockholm Roleplaying Guild is a resource for adult tabletop roleplaying gamers to find one another for regular English language games.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2020. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.