Bli medlem i Uppsala Spelevenemang 2019

Föreningens syfte är att främja spelkultur i Uppsala kommun med omnejd. Med detta menas att nätverka mellan lokala spelföreningar och -butiker genom att till exempel, men inte bara, anordna gemensamma event. Ett exempel på event är ett årligt spelkonvent i Uppsala.
Med spel och spelkultur menas i detta sammanhang brädspel, kortspel, figurspel och rollspel.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.