Bli medlem i Umeå Osport 2019

Umeå Osport håller på med "sporter" inom fantastiken, såsom Jugger, Quidditch, Blatasmorkisk brännboll bland annat. Vi strävar efter att träffas några gånger i sommar och komma igång med mer eller mindre regelbundna träffar därefter.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.