Bli medlem i Pink Orange 2019

Pink Orange har inte skrivit någon presentation ännu.

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2019. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.

Val av avdelning

Välj vilken avdelning du vill bli medlem i eller välj “Huvudförening” för att gå med i den här föreningen.