Ansökan krisstöd Covid-19

Detta formulär används för att söka Sveroks särskilda Krisstöd för föreningar som drabbats av Covid-19 pandemin. Krav och villkor beskrivs i styrdokumentet för bidraget, som finns att läsa här: https://infobank.sverok.se/styrdokument/krisstod-covid-19/ 

När ni fyllt i formuläret kommer ni att bli kontaktade av Sverok med några uppföljande frågor. Ni kommer bli ombedda att skicka in följande underlag, men om ni är osäkra på hur de ska sättas ihop kan vi hjälpa er!

  • Lista på föreningens fasta kostnader
  • Kvitton eller fakturor som styrker alla stora fasta kostnader (över 1 500kr/år)
  • Balansrapport som visar tillgångar och skulder
  • Ekonomisk prognos som förklarar när föreningen kommer få ekonomiska svårigheter om den inte får stöd. 
  • Information om ifall föreningen är berättigad till stöd från kommun, region eller annan bidragsgivare. 
  • Information om ifall föreningen sökt stöd från sitt distrikt. 

Beslut om ifall ni får bidrag kommer tas av Sveroks Verkställande Utskott som träffas var tredje vecka. 

Tid

Onsdag 2021-09-01 13:40
till och med
Torsdag 2021-09-02 13:40

Anmälningsformulär

Välj från sökresultatet
1. Hjälpa föreningar överleva ekonomiska svårigheter som orsakats eller förvärrats av COVID-19 pandemin. 2. Bespara engagerade medlemmar stress och ångest relaterat till ekonomiska problem och istället frigöra energi till föreningens kärnverksamhet. 3. Möjliggöra satsningar på nystart av verksamhet när pandemins restriktioner tillåter
Vill du säga något mer som kan vara viktigt är vi tar beslut om er ansökan?

Hanteringen av dina uppgifter