Leias Arbetsgrupp

Leia söker nya medlemmar till arbetsgruppen! Arbetsgruppen är de som driver Leias ideella verksamhet. Vi söker personer som vill engagera sig mer i Leia och arbeta med något av följande områden:

1. Lokala och regionala träffar
2. Nationella träffar och mentorskapsprogrammet
3. Digital närvaro

Varje område har en huvudansvarig, fler personer kan såklart vara involverade i arbetet.

Praktisk Information:

- Uppstartsmöte (digitalt) den 23 september kl 18-20
- Arbetsgruppen har digitala möten 1 gång/månad, ca 2 timmar 
- Arbetsgruppen ses fysiskt 2 gånger/år
- Uppdragen varar till och med maj 2020 

Vad vi förväntar oss:

- Ska kunna lägga ner ca 1-2 timme/vecka
- Ska kunna arbeta självständigt och se till att ditt ansvarsområde drivs framåt
- Att du är en person som gillar att kommunicera, kommer på möten och är lätt att få tag på

Mer information om Leia och Sverok hittar du på sverok.se/leia.

 

Mer om uppdragen: 

1. Lokala och regionala träffar

Uppgifter: 

- Se till att minst två lokala eller regionala Leia-arrangemang hålls under hösten 2019 och våren 2020
- Se till att varje arrangemang har en kontaktperson i Leia och får relevant stöd. Du utgår från Leias guide för arrangemang och får stöd av Leias projektledare.
- Se till att arrangörer utbildas i Leias guide för arrangemang
- Se till att information om arrangemangen sprids i lämpliga kanaler

Passar dig som:

- Gillar att åka på konvent, LAN eller liknande 
- Gillar att samordna volontärer 
- Gillar att uppmuntra andra att ta på sig ansvar och genomföra arrangemang
- Är pedagogisk 
- Har erfarenhet av att arrangera

2. Nationella träffar och mentorskapsprogrammet

Uppgifter:

- Hjälpa till att planera och genomföra två nationella nätverksträffar under 2020 i samarbete med Leias projektledare
- Hjälpa till att rekrytera, matcha, utbilda och stötta adepter och mentorer i mentorskapsprogrammet

Passar dig som:

- Gillar att tex söka bidrag, hålla utbildningar, planera och hålla i programpunkter
- Gillar att stötta andra och hjälpa personer att utvecklas
- Vill ha mer erfarenhet av projektledning och arrangörskap

3. Digital närvaro

Uppgifter:

- Se till att Leias Facebook-grupp och Discord hålls levande med hjälp av inlägg ca 2 ggr/månad
- Utveckla Leias digitala närvaro, till exempel genom att omorganisera vår Discord-server
- Hjälpa medlemmar, arrangörer och andra arbetsgrupper att sprida information i lämpliga kanaler
- Samarbeta med Sveroks kommunikatör
- Moderera i FB-grupp och Discord efter behov

Passar dig som:

- Gillar kommunikation
- Gillar att formulera dig enkelt, tydligt och inkluderande
- Gillar att bygga pepp hos andra
- Är aktiv på Discord och Facebook

Tid

Måndag 2019-09-23
18:00-20:00

Anmälningsformulär

Anmäl dig senast: 2019-08-31 23:50:00

Vilket/vilka pronomen föredrar du?...
...
Kan du vara med på digitalt uppstartsmöte den 23 september kl 18-20?
Vilket ansvarsområde vill du helst engagera dig inom?
Skriv kortfattat vilka erfarenheter du har som är relevanta för de ansvarsområden du är intresserad av.
Skriv gärna (kortfattat) mer om dig! Hur är du som person? Vad har du för intressen? Vad skulle du vilja bidra med i Leia?

Hanteringen av dina uppgifter