Logo
Logo

Vi är en förening i Göteborg som spelar spel ur Super Smash Bros. serien, med störst fokus på Melee. Vi har träffar varje onsdag och söndag, och på söndagarna har vi även turneringar

Verksamhetsgrenar: E-sport, TV-spel

Hemsida: http://facebook.com/groups/smashgbg/

Antal medlemmar
2022: 0
2020: 9
Förtroendevalda 2020
Styrelse
Ordförande: William Snow
Kassör: Andreas Ghazanfary
Ledamot: Nils Jutblad
Ledamot: John Rundlöw
Ledamot: Fredrik Alterskjaer
Ledamot: Philip Andersson
Ledamot: Viktor Tohver Stridh
Revisorer
Revisor: Gabriel Jofré