Logo
Logo

Vi är en airsoft förening som befinner sig i Karlskrona med syfte att väcka intresse för airsoft samt spela med kompisar och även träffa nya sådana.

Vi i föreningen är i de vuxna ungdomsåldarna då airsoftvapen har en åldersgräns på 18 år.

Verksamhetsgrenar: Airsoft

Antal medlemmar
2024: 0
2022: 2