Logo
Logo

Engelbrekts Spelförening (ESF) är en ideell organisation vars huvudsakliga verksamhet bedrivs på Engelbrektsskolan i Stockholm. ESF arrangerar både egna event och stödjer spelsällskap. Medlemmarna är huvudsakligen i åldrarna 6-26 år.

Verksamhetsgrenar: Datorspel, E-sport, Annat

Antal medlemmar
2024: 0
2022: 597
Förtroendevalda 2022
Styrelse
Ordförande: Nicolas Nikou Martinovic
Kassör: Philip Hillerås
Ledamot: Max Gysing
Revisorer
Revisor: Teo Gencer