Logo
Logo

Brödets Brödrarskap

"Föreningen har för ändamål att verka för gemenskap och socialt umgänge bland intellektuellt intresserade ungdomar, att spela brädspel och utveckla egna samt att diskutera samtida utmaningar och dess lösningar. Idrott och rörelse uppmuntras."

Så lyder föreningens ändamålsparagraf. Vi är en grupp matematikinteresserade ungdomar som också gillar att spela brädspel och escape rooms. Eftersom att föreningen är nationell och ganska liten så ses vi i fysisk form bara några gånger om året.

Verksamhetsgrenar: Brädspel

Antal medlemmar
2023: 21
2022: 24
Förtroendevalda 2022
Styrelse
Ordförande: Linn Nilsson
Kassör: Ellen Pelander
Sekreterare och ma: John Enbäck
Aktivitetsansvarig: Leo Lindahl
Revisorer
Revisor: Vidar Bengtsson