Logo
Logo

Alftas Spelförening - gemenskap genom spelhobby.

Verksamhetsgrenar: Kortspel, Annat

Antal medlemmar
2024: 40
2023: 52
2022: 52
Förtroendevalda 2024
Styrelse
Ordförande: Maria Moreno
Kassör: Hans Engren
Sekreterare: Filip Ollas
Revisorer
Revisor: Helene Kring