Logo
Logo

Alftas Spelförening - gemenskap genom spelhobby.

Verksamhetsgrenar: Annat

Antal medlemmar
2022: 52
2021: 24
2020: 39
Förtroendevalda 2022
Styrelse
Ordförande: Linus Green
Kassör: Hans Engren
Sekreterare: Maria Moreno Bolin
Ledamot: Ellen Wickström
Ledamot: Filip Ollas
Ledamot: Micke Kjellgren
Ledamot: Tiger Bolin
Revisorer
Revisor: Michael Bolin