Logo
Logo

SOIF har inte skrivit någon presentation ännu.

Verksamhetsgrenar: Annat

Antal medlemmar
2023: 0
Förtroendevalda 2018
Styrelse
Ordförande: Julia Stock
Ledamot/ Vice ordf: Isabella Eriksson
Sekreterare: Kristin Wilenius
Revisorer
Revisor: Johan Jansson