Logo
Logo

Lajv- och spelföreningen Epos ska arbeta med att erbjuda lajv- och annan spelverksamhet till medlemmarna i föreningen. Detta sker genom att medlemmarna ges möjlighet att under året delta i olika aktiviteter – till exempel lajv, spelhelger, hantverkshelger, workshops, och andra lajvförberedande aktiviteter.

Verksamhetsgrenar: Brädspel, Rollspel

Hemsida: https://www.facebook.com/LajvOchSpelforeningenEpos/

Antal medlemmar
2023: 54
2022: 68
2021: 61