Logo
Logo

Digital Spelkultur är en ideell förening som verkar för att främja spelkulturen hos barn, ungdomar och unga vuxna.

Föreningen arrangerar event kopplade till TV-spel, såsom:
* Game Night: öppen TV-spelkväll varje vecka på Klossen, Ålidhem, mellan kl 18-22.
* Gamingfamiljen: spelkväll för barnfamiljer varannan söndag (udda veckor), kl 14-16.

Event för detta läggs upp på föreningens facebook sida.

Föreningens medlemmar består av personer mellan 7 och 45 år. Medlemsavgiften för DSK är 100 kr/år och som medlem stödjer man föreningens fortsatta arbete med arrangerandet av roliga TV-spelsevenemang.

Föreningen vill även lyfta fram den digitala spelkulturen som en kulturform som bör få ett större utrymme inom kulturlivet.
I dagsläget har spelkulturen inte en erkänd roll i samhället och beskrivs ofta felaktigt som en okreativ fritidssyssla. Den uppfattningen vill vi ändra på och istället belysa det faktum att speltillverkning är en konstform som innehåller berättarskap, musikalisk komposition, grafisk design med mera. Utöver detta vill vi också belysa tv- och dataspelens påverkan på den tekniska och samhällsnyttiga utvecklingen som skett de senaste 40 åren.

Föreningen vill även belysa genusfrågor inom spelindustrin som i dagsläget är en mansdominerad bransch och där kvinnor ofta framställs på ett diskriminerande sätt. Jämställdhet är en fråga vi aktivt arbetar med och som genomsyrar hela vår verksamhet. Vi arbetar bland annat med föreläsningar och workshops inom ämnet.

Verksamhetsgrenar: TV-spel

Antal medlemmar
2024: 26
2023: 37
2022: 37
Förtroendevalda 2024
Styrelse
Ordförande: Niklas Jonsson
Kassör: Mattias Hinnerson
Sekreterare: Sara Forslund
Vice Ordförande: Mikael Schölllin
Ledamot: Mary Forslund
Ledamot: Hans Persson
Ledamot: Jesper Johansson
Suppleant: Björn Magnusson
Revisorer
Revisor: Joakim Moritz
Valberedare
Valberedare: Johan Lindh
DSK