Logo
Logo

E-sport

Verksamhetsgrenar: Datorspel, E-sport, LAN, TV-spel

Antal medlemmar
2023: 2
2022: 20
Förtroendevalda 2022
Styrelse
Ordförande: Benjamin Jensen
Kassör: Robin Persson
Sekreterare: petra jensen
Revisorer
Revisor: Linnéa Lundblad