Logo
Logo

Vi spelar Street Fighter III: Third Strike!

Vi ordnar spelträffar och turneringar offline och online när möjlighet ges.

Discord: https://discord.com/invite/hNbBrvqwyT

Facebook: https://www.facebook.com/groups/481200030470449/

Verksamhetsgrenar: TV-spel

Antal medlemmar
2024: 0
2023: 13
2022: 18