Logo
Logo

Jönköpings E-Sport Förening

Syftet med Jönköpings E-sportförening är att främja barn och ungdomars intresse för e-sport, samt att hjälpa dem utvecklas som spelare och individer i en trygg närvaro. Föreningen ska verka som en trygg, inkluderande och förtroendeingivande mötesplats. Alla ska ges samma möjligheter, oavsett förutsättningar, bakgrund och erfarenhet. Föreningen ska stärka alla individers möjlighet till inkludering och integration, både genom egna aktiviteter och genom att samverka med föreningar, myndigheter, organisationer och kommuner.

Verksamhetsgrenar: E-sport

Hemsida: http://www.jonkopingsesport.se

Antal medlemmar
2024: 419
2023: 761
2022: 429