Logo
Logo

Södermöre Spelförening

Välkommen och spela med oss i södermöre spelförening.

Vi håller öppna spelträffar med brädspel firgurspel och rollspel i södra delen av Kalmar.

Verksamhetsgrenar: Brädspel, Figurspel, Rollspel

Hemsida: https://sodermorespelforening516134612.wordpress.com/

Antal medlemmar
2024: 19
2023: 22
2022: 18