Logo
Logo

Vi är 3 personer från 17 - 18 år som valde att starta upp en spel-förening där vi bland annat håller i Minecraft/FiveM servrar. Vi kommer även att hålla i olika events

Verksamhetsgrenar: TV-spel

Antal medlemmar
2022: 13
2021: 21
Förtroendevalda 2022
Styrelse
Ordförande: Victor Tollbom
Kassör: Jonathan Albertsson
Sekreterare: Khaliil Hassan
Revisorer
Revisor: Noah Bohlin