Logo
Logo

Dark Dragons är en spelförening för barn från 9 år, ungdomar och engagerade föräldrar. Vi bygger tillsammans en gemenskap, sammanhang och glad stämning för gamla och nya kompisar. Alla får vara sig själva utan krav i en värld där vi delar intresset för gaming, spel och rollspel. Som förälder kan du engagera dig i spelvärlden, fokusera på gemenskapen och vara med i kommunikationen eller bara lyssna in.

Vi anordnar gemensamma spelsessioner för att bygga gemenskap och ha roligt, i t ex Among Us, där alla i klubben är inbjudna och kan vara med. Vissa spel, som t ex Fortnite, har anordnade tävlingar hos olika organisationer – och när det finns intresse i klubben så anmäler vi oss till E-sport tävlingar för lagspel.

Spelledning och utveckling av stämning och kommunikation stöttas aktivt av föräldrar och vuxna – och du som förälder är välkommen att bara lyssna in, eller vara en aktiv del av vår gemenskap.

Verksamhetsgrenar: Datorspel, E-sport

Hemsida: https://gaming.kenartmedia.com

Antal medlemmar
2023: 0
2021: 3