Logo
Logo

Ett gäng kids som spelar stratergispel.

Verksamhetsgrenar: Brädspel

Antal medlemmar
2022: 16
2021: 16
Förtroendevalda 2022
Styrelse
Ordförande: Arvid Eriksson
Kassör: Maximilian Lybäck
Sekreterare: Celiné Bergström
Revisorer
Revisor: Anton Israelsson