Logo
Logo

Vi är en förening som gillar spel i 127-området i Stockholm

Antal medlemmar
2023: 10
Förtroendevalda 2023
Styrelse
Ordförande: Elma Folkegård Gradin
Ordförande: My Carlryd
Kassör: Nathalie Carlryd
Revisorer
Revisor: Samuel Somo