Logo
Logo

Vi är en förening som gillar spel i 127-området i Stockholm

Verksamhetsgrenar: E-sport, Mobilspel, TV-spel

Antal medlemmar
2024: 0
2023: 10
Förtroendevalda 2023
Styrelse
Ordförande: Elma Folkegård Gradin
Ordförande: My Carlryd
Kassör: Nathalie Carlryd
Revisorer
Revisor: Samuel Somo