Logo
Logo

Bli medlem i VästmarkenLajv 2021

Västmarken Lajv är en lajvförening för barn och unga i Göteborgstrakten. Lajv är levande rollspel. Det betyder att varje person har sin roll, som var och en utvecklar på lajven. Information om våra aktiviteter och om vår spelvärd, hittar du här: http://vastmarkenlajv.se/

Information om medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 kr per år för barn och ungdomar tom 25 år. Vuxna som deltar på våra arrangemang betalar 0 kr i medlemsavgift. Man kan också bli stödmedlem för 100 kr.
Betalning görs via swish eller via föreningens pg 79 76 51 – 7. Märk betalningen med medlemmens namn.

123 - 287 54 82

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2021. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.