Logo
Logo

Bli medlem i The Agency 2024

Föreningen The Agency jobbar för att minska ensamheten och öka den psykiska hälsan bland människor, bland annat barn & unga, men också vuxna som har intressen inom till exempel östasiatisk populärkulur, tv-spel, datorspel, rollspel, anime, manga. cosplay och nördkultur överlag.

Det gör vi genom att göra olika aktiviteter, erbjuda samtalsstöd och finnas på plats på olika evenemang.

Du kan läsa mer om vad vi gör på:
https://www.the-agency.se/

Gå med i vår Discord-server:
https://discord.gg/5gYr7Dy

Följ oss på FB:
https://www.facebook.com/theagencysweden/

Följ oss på TikTok:
https://www.tiktok.com/@theagencysweden

Följ oss på Instagram:
https://www.instagram.com/theagency.swe/

Information om medlemsavgift

Medlemsavgiften för The Agency 2024 är 0 kr.
Det är gratis att vara medlem, du får rösta på årsmöte och påverka föreningen. Alla ska ha råd att vara med i The Agency.


Robin Hood-medlemskap 200 kr/år (OBS FRIVILLIGT)
Avgiften är frivillig för alla som har bättre ekonomiskt och vill stötta The Agency med pengar. Som tack får du stå med i vår Wall of Heroes

123 - 142 37 22

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.