Logo
Logo

Bli medlem i Salamander Spelförening 2024

Salamander är en spelförening med säte i Åmål (Tösse) och har spelträffar även i Trollhättan . Stor del av verksamheter är kring figurspelet Guld & Bly i westernmiljö.
Vi samarbetar med Studiefrämjandet Fyrbodal

Föreningens stadgar

Hanteringen av dina uppgifter

Du ansöker nu om medlemsskap i föreningen under 2024. Du ansluts också till Sverok. Är du mellan 6-25 år, så får föreningen bidrag för att du är medlem. Inga personuppgifter kommer att lämnas ut av Sverok.